Dialyseguard

Dialyseguard – Microbiologische online monitoring van proceswater in dialysecircuits.

Een nieuwe methode zal de automatische en continue online detectie van bacteriën in dialysewater als een snelle analyse mogelijk maken. Dit systeem zou een aanzienlijke verbetering betekenen ten opzichte van de conventionele steekproefsgewijze bemonstering van dialysewater, omdat het sneller, gevoeliger en goedkoper zou zijn. In tegenstelling tot de tot nu toe gebruikte kweekgebaseerde detectiemethode voor bacteriën, kan deze methode ook worden gebruikt om levende maar niet kweekbare bacteriën (VBNC) op te sporen.

Projectmanagementbureau: VDI/VDE Innovatie + Technik GmbH
Subsidienummer: 16KN013520
Projectduur: 1.11.2013 tot 30.3.2016

Betrokken projectpartners:

  • Bundesanstalt für Materialforschung, Berlin
  • Fachhochschule Münster / Abteilung Steinfurt, Fachbereich Chemieingenieurwesen, Steinfurt
  • Hochschule Niederrhein, iNano Institut, Krefeld
  • Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH
  • Quantum Analysis GmbH, Münster