Smart Production

Smart Production – In het kader van het project worden processen, machines en materialen voor de productie van producten in kleine series (aantallen: 1-1.000) ontwikkeld en onderzocht. Deze vormen een bijzondere uitdaging in de dagelijkse productie, met name vanuit economisch oogpunt, aangezien de vaste kosten (bv. ontwikkeling en productie van matrijzen, installatiekosten) een aanzienlijk deel van de fabricagekosten uitmaken en de producten dus relatief duur of zelfs onrendabel zijn. Met het oog op de steeds toenemende vraag naar individuele oplossingen en producten en de toenemende vraag naar prototypes door de steeds kortere innovatiecycli, is er de laatste jaren een sterke trend naar flexibele productieprocessen waarneembaar. Het project “Smart Production” richt zich op de ontwikkeling van het project “Smart Production”

  1. van intelligente 3D printtechnieken voor voorheen onbedrukbare materialen,
  2. van een flexibel programmeerbaar dieptrekhulpmiddel en
  3. nieuwe niet-destructieve meetsystemen voor de kwaliteitscontrole

deze uitdaging. Dit maakt de productie van kleine partijen goedkoper en meer variabel. Naast het gebruik van industrieel bruikbare zachte materialen in additieve processen, is het doel van het project om een tot nu toe nog niet bestaande schaalvergroting tot ca. 2 m² uit te voeren, zowel voor 3D-printing als voor de flexibele thermovormmal. Nieuwe meetmethoden zullen leiden tot materiaalbesparingen, het vermijden van afkeuringen, betere producteigenschappen en nieuwe toepassingen.

Het project zal naar verwachting op 1 januari 2017 van start gaan. De projectkosten van 6.259.906 euro worden voor 67,45 % medegefinancierd door het INTERREG V A-programma.

Fleximould Portfolio inklusive video (Fa. Demcon):
Fleximould: das flexible Tiefzieh-Modul

Het project in de pers:

Kunststoff Magazin (KM) Ausgabe 3-4/2017

Kunststoff Magazin (KM) Ausgabe 10/2021