Enabling Innovation

Enabling Innovation – is een regionaal gezamenlijk project dat het essentiële potentieel van het Münsterland op het gebied van innovatie combineert met het doel van een structurele en duurzame verbetering van innovatiebevordering en innovatiemarketing.

Deze bijzondere mogelijkheden voor het Münsterland vloeien voort uit een uitgesproken fundamentele onderzoekscompetentie, die zich verzet tegen een grotendeels middelgrote, industrieel gevormde en zeer gespecialiseerde economische structuur. De mogelijkheden zijn vaak niet in een netwerk opgenomen en kunnen worden benut door middel van een geschikt overdrachts- en vertaalproject.

Het project biedt strategische en praktische oplossingen die de verschillende doelgroepen vanuit verschillende invalshoeken benaderen (technology push en technology pull). Tot slot vullen de projectresultaten elkaar aan en vormen ze een lange termijn, holistische en duurzame innovatiestrategie – Enabling Innovation Münsterland. (Status 17.03.2016)